HiFi & Professional Audio Forum  

Strategija razvoja digitalne radio-difuzije u Srbiji

Ostale teme ili sve drugo
Post Reply
User avatar

Topic author
sn
Forum Admin
Forum Admin
Posts: 2350
Joined: 15 Sep 2006, 04:09
Location: Belgrade
Contact:

Strategija razvoja digitalne radio-difuzije u Srbiji

Post by sn » 04 Dec 2007, 16:28

Predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, Republičke agencije za radiodifuziju i Republičke agencije za telekomunikacije su 22.11.2007. u prostorijama Ministarstva kulture održali sastanak o procesu prelaska elektronskih medija u Pepublici Srbiji sa analognog na digitalni sistem emitovanja i distribucije programa. Ovaj proces je podstaknut na okruglom stolu koji je na temu: Digitalna radio-difuzija u Republici Srbiji do 2015. godine, a na inicijativu Republičke agencije za telekomunikacije, održan u okviru 8. međunarodne konferencije o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radiodifuznim uslugama, TELSIKS 2007, održane od 26. do 28. septembra 2007. u Nišu.

Na sastanku je ocenjeno da digitalizaciju radio-difuzije treba sprovesti do 2012. godine, jer se očekuje da će do tada većina zemalja Evropske unije preći na digitalno emitovanje programa. Zaključak sastanka je da treba da se formira stručna radna grupa od predstavnika Ministarstva kulture, Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, Republičke agencije za radiodifuziju i Republičke agencije za telekomunikacije koja će sačiniti Strategiju razvoja digitalizacije u Srbiji, proceniti vreme potrebno za prelazak sa analognog na digitalni sistem i predložiti konkretne korake i mere za ralizaciju tog posla. Prisutni su takođe zaključili da bi formiranje posebnog javnog preduzeća u čijoj bi nadležnosti bila emisiona tehnika olakšalo proces digitalizacije.

Post Reply